Ирена Атанасова Венета Гайдарджиева Емил Цанев

Образование и квалификация:

  • 2014/2015 г. – Международна магистърска програма по право на ЕС към Софийски университет и Университета на Лотарингия, Франция;
  • 2014 г. – Стажант-юрист в Съда на Европейски съюз, Служба „Изследвания и документация“, Люксембург;
  • 2013 г. – Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия;
  • 2011/2013 г. - Юрисконсулт в търговско дружество;
  • 2011 г. – Придобита юридическа правоспособност;
  • 2010 г. – Специализация по Право на Европейския съюз в Европейски университетски център към Университета Нанси-II, гр. Нанси, Франция;
  • 2005/2010 г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право;
  • 2000/2005 г. – Национална Априловска гимназия, гр. Габрово.

Области на практика:

Работи в областта на европейско, облигационно, търговско, и административно право. Процесуално представителство по граждански и административни дела. Консултации в областта на правните възможности за защита и представителство пред европейските съдилища и институции, както и изготвяне на договори, становища и други юридически документи на английски и френски език.

През 2014 г. става носител на наградата за „Право“ в десетото издание на ежегодния национален конкурс за присъждане на награди за право и икономика: „Д-р Илко Ескенази“ – България и Европейския съюз на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

Правоспособен медиатор считано от 2013 г.

Публикации в областта на правото на Европейския съюз и аспектите на неговото прилагане в България.

Владее английски и френски език.

Контакти:

+359 883330862

[email protected]